usmiech

Jak z pesymisty stać się optymistą?

Optymizm jest cechą, którą wielu ludzi posiada od urodzenia. Pozostali nie są jednak skazani na wieczne niezadowolenie. W połączeniu z wyrobieniem odpowiednich nawyków, pozytywne myślenie może przyczynić się do zmiany sposobu patrzenia na świat. Optymizm przynosi wiele korzyści – pozwala na łatwiejsze radzenie sobie ze stresem oraz częstsze odnoszenie sukcesów, a także zmniejsza podatność na […]

miłość

Jak zachować racjonalne i pozytywne myślenie?

Dzięki pozytywnym emocjom i odpowiedniemu nastawieniu możliwe jest budowanie psychicznych, fizycznych, społecznych oraz intelektualnych zasobów, które znacząco pomagają w samorozwoju oraz zażegnywaniu dawnych niepowodzeń. Jednak jak dowodzi współczesna psychologia, aby optymizm generowany był w sposób autentyczny, powinien być poparty zdrowym rozsądkiem oraz racjonalnym myśleniem. Wypracowany optymizm Do przeżywania optymizmu należy stworzyć sobie odpowiednie warunki. Pozytywne […]

okulary

Jak pozbyć się nawyku negatywnego myślenia?

Przejmowanie nawyku negatywnego myślenia jest bardzo powszechnym zjawiskiem. Towarzystwo przepełnionych pesymizmem ludzi działa bardzo niekorzystnie i toksycznie, przez co niewiele osób wykazuje dostateczną odporność, aby uchronić się przed przejęciem ich nieodpowiednich przyzwyczajeń. Dlatego negatywne nastawienie warto odrzucić jak najszybciej, aby nie zarażać nim również innych ludzi. Na szczęście tak samo zaraźliwe może być bardziej pozytywne […]

zdrada

Wpływ pozytywnego myślenia na radzenie sobie ze zdradą w związku

Odnalezienie w cierpieniu ukrytego sensu oraz potraktowanie go jako lekcji pozwala na przewartościowanie niemal każdego bolesnego i trudnego zdarzenia. Na początku jawi się ono jako prawdziwy koniec świata, jednak pozytywne myślenie znacznie ułatwia wyciągnięcie z niego odpowiednich wniosków. Dotyczy to również zdrady w związku oraz nierzadko związanego z nią odejścia partnera. Nauka na przyszłość Zakończenie […]