Wdzięczność jako fundament pozytywnego myślenia

Fundamentem pozytywnego myślenia jest przede wszystkim uczucie wdzięczności za wszystko, czego człowiek doświadcza przez całe swoje życie. Umiejętność docenienia otaczających go darów oraz przywilejów pozwala na przerwanie bariery dystansującej od faktycznych osiągnięć oraz szczęścia, którego w rzeczywistości doświadcza na co dzień pod dostatkiem. W jaki sposób można okazać wdzięczność? Okazywanie wdzięczności rozpocząć można na przykład […]