optymizm

Pozytywne myślenie pod kątem psychologii pozytywnej

Do podstawowych ludzkich pragnień należy potrzeba dostatniego i bezpiecznego życia, a także osiągnięcia wewnętrznego spokoju oraz szczęścia. Psychologia pozytywna jest sposobem na uzyskanie bogatej wiedzy na ten temat. Przedstawia ona wizję człowieka, który dąży do osobistego spełnienia w przyjaznym dla niego otoczeniu oraz osiągnięcia statusu wartościowego członka społeczności, której jest przedstawicielem. Droga ku samoświadomości Poznanie […]

akceptacja

Zachowanie pozytywnego myślenia w trudnej sytuacji życiowej

Za pozytywne myślenie uznaje się optymistyczne postrzeganie świata zewnętrznego oraz przebytych życiowych doświadczeń, a także przychylną wizję interpretacji własnej osoby w oczach osób z najbliższego otoczenia. Odpowiednie nastawienie dodaje sił, pobudza do życia oraz wprawia w pozytywny nastój, ponieważ regularnie odczuwany entuzjazm przyczynia się do wydzielania endorfin, czyli hormonów szczęścia. Optymizm w kryzysie Zmartwień, cierpienia, […]

Wdzięczność jako fundament pozytywnego myślenia

Fundamentem pozytywnego myślenia jest przede wszystkim uczucie wdzięczności za wszystko, czego człowiek doświadcza przez całe swoje życie. Umiejętność docenienia otaczających go darów oraz przywilejów pozwala na przerwanie bariery dystansującej od faktycznych osiągnięć oraz szczęścia, którego w rzeczywistości doświadcza na co dzień pod dostatkiem. W jaki sposób można okazać wdzięczność? Okazywanie wdzięczności rozpocząć można na przykład […]