optymizm

Pozytywne myślenie pod kątem psychologii pozytywnej

Do podstawowych ludzkich pragnień należy potrzeba dostatniego i bezpiecznego życia, a także osiągnięcia wewnętrznego spokoju oraz szczęścia. Psychologia pozytywna jest sposobem na uzyskanie bogatej wiedzy na ten temat. Przedstawia ona wizję człowieka, który dąży do osobistego spełnienia w przyjaznym dla niego otoczeniu oraz osiągnięcia statusu wartościowego członka społeczności, której jest przedstawicielem.

Droga ku samoświadomości

Poznanie własnej psychiki przyczynia się do zrozumienia, co odpowiada za kierowanie różnymi ludzkimi poczynaniami. Ułatwia tym samym odnalezienie sposobów na rozwiązywanie towarzyszących im problemów, zwiększenie odporności względem rozmaitych przeciwności losu oraz związanych z nimi niebezpieczeństw, a także przedstawia najbardziej korzystne sposoby na walkę z porażkami oraz kryzysami. Udział w tym procesie ma także pozytywne myślenie, bez którego praktycznie niemożliwe jest uzyskanie wiedzy na temat tego, jak być szczęśliwym oraz czerpać radość z życia.

Rola optymizmu

Optymizm pozwala na odkrycie własnych najmocniejszych stron, a tym samym poznanie ścieżki do bardziej pogodnego oraz pozytywnego spojrzenia na własne życie. Osiągnięte w ten sposób zaangażowanie pozwala również na dostrzeżenie wielu nieznanych wcześniej możliwości, które mogą okazać się niezwykle przydatne do realizacji odkładanych wcześniej planów oraz pełniejszego czerpania z życia. Sposobem na wzmocnienie pozytywnego myślenia mogą być inspirujące treningi, przeprowadzane przez psychologów oraz specjalnych coachów, poparte samodzielną pracą nad własnym nastawieniem.